Aktivitet në bashkëpunim me studente nga Universiteti Bujqësor i Tiranës me qëllim informimin e fermerëve për çeljen e Skemës Kombëtare.

  • 24/03/2021
  • Qarku Fier, Vlorë
  • Studentët e UBT
  • Studentët e UBT, fermeri, pjesëtarë të tjerë