Dalje televizive në Euronews me qëllim informimin e publikut për çeljen e Skemës Mbështetëse për Bujqësi dhe Blegtori

  • 24/03/2021
  • Tirane
  • Drejtuesi i Institucionit, gazetarja e edicionit informativ
  • Drejtuesi i Institucionit, gazetarja e edicionit informativ