Dalje televizive në Klan TV me qëllim informimin e publikut për çeljen e Skemës Mbështetëse për Bujqësi dhe Blegtori

  • 24/03/2021
  • Qarku Tiranë
  • Drejtuesi i institucionit, gazetarja e TV Klan
  • Drejtuesi i institucionit, gazetarja e TV Klan