.

  • 24/03/2021
  • 09:30
  • Qarku Tiranë
  • Kryetari i Bashkisë dhe pjesëmarrës të tjerë
  • Kryetari i Bashkisë dhe pjesëmarrës të tjerë