Qëllimi i këtyre takimeve është ndërgjegjësimi i bizneseve për regjistrimin e objekteve të Pronësisë Industriale, si dhe njohja me proçedurat e regjistrimit dhe detyrimet që bburojnë nga regjistrimi i këtyre objekteve. 

  • 25/03/2021
  • 08:00
  • Qyteti i Vlorës
  • Drejtori i Përgjithshëm; Drejtor, Drejtoria e Ekzaminimit
  • Drejtori i Përgjithshëm; Drejtor, Drejtoria e Ekzaminimit; Drejtor Drejtoria e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse; Drejtor, Drejtoria e Koordinimit, Promovimit, Trajnimeve dhe Analizës, Përgjegjës, Sektori i Patentave dhe Modeleve të Përdorimit