Qëllimi i këtyre takimeve është ndërgjegjësimi i bizneseve për regjistrimin e objekteve të Pronësisë Industriale, si dhe njohja me procedurat e regjistrimit dhe të drejtat dhe detyrimet që burojnë nga regjistrimi i këtyre objekteve.

  • 01/04/2021
  • 08:00
  • Qyteti i Sarandës
  • Drejtori i Përgjithshëm
  • Drejtori i Përgjithshëm; Përgjegjës i sektorit të Koordinimit, Raportimit dhe Analizës, Specialist për Marrëdhëniet me Jashtë dhe Publikun