Qëllimi i këtyre takimeve është ndërgjegjësimi i bizneseve për regjistrimin e objekteve të Pronësisë Industriale, si dhe njohja me procedurat e regjistrimit dhe të drejtat dhe detyrimet që burojnë nga regjistrimi i këtyre objekteve.

  • 30/03/2021
  • 08:00
  • Qyteti i Përmetit
  • Drejtori i Përgjithshëm; Drejtor, Drejtoria e Ekzaminimit
  • Drejtori i Përgjithshëm; Drejtor, Drejtoria e Ekzaminimit;Drejtor, Drejtoria e Koordinimit, Promovimit, Trajnimeve dhe Analizës, Drejtuesi i mjetit te institucionit