Takim me përfaqësues të Parlamentit të Nxënësve.

Takim konsultativ dhe ecuria e deritanishme e procesit mësimor.

  • 24/03/2021
  • 13:00
  • MASR
  • Ministrja Kushi, përfaqësues të Parlamentit të Nxënësve
  • Ministrja Kushi, përfaqësues të Parlamentit të Nxënësve.