Ceremonia Hapëse e Javës së Parasë 2021.

  • 23/03/2021
  • 10:00
  • Online
  • Guvernatori Gent Sejko, Ministrja Kushi, Shoqata Shqiptare e Bankave.
  • Guvernatori Gent Sejko, Ministrja Kushi, Shoqata Shqiptare e Bankave.