Bashkëbisedime të Kryeministrit për problematika të ndryshme me qytetarë të qarkut.

  • 23/03/2021
  • Qarku Tiranë
  • Kryeministri, Të tjerë
  • Kryeministri, Të tjerë