Inspektim i Kryeministrit, lidhur me ecurinë e punimeve për banesat të cilat janë pjesë e procesit të rindërtimit.

  • 23/03/2021
  • Qarku Tiranë
  • Kryeministri, Të tjerë
  • Kryeministri, Të tjerë