Inspektim i Kryeministrit lidhur më ecurinë e punimeve të ndryshme në infrastrukturë.

  • 24/03/2021
  • Qarku Tiranë
  • Kryeministri, Të tjerë
  • Kryeministri, Të tjerë