Vizitë në kuadër të gjithëpërfshirjes.

  • 19/03/2021
  • 08:30-09:00
  • Shkolla “Zëra Jete”, Elbasan.
  • Ministrja Kushi, Drejtore e shkollës Rezarta Bicoku, nxënës
  • Ministrja Kushi, Drejtore e shkollës Rezarta Bicoku, nxënës