AKKSHI ka hapur thirrjen e re per projekt propozime  ne kuader te Programit Konbetar te Kerkim Zhvillimit, perfituesit kryesore te te cilit jane universitetet. Per kete arsye, u zhvillua java informative me perfaqesues nga universitetet e vendit per te sqaruar pyetjet qe ata kishin. Aktiviteti i zhvillua ne datat 8 – 12 Mars, nepermjet platformes online.

  • 08/03/2021
  • 12.00
  • Platforma online
  • Mirela Muca, Marsela Robo, Lidjana Shahinaj
  • Staf akademik i universiteteve