Verifikim i ecurisë së subjektet të mbështetur nga AZHBR, pjesë e programit të skemës kombëtare.

  • 20/03/2021
  • Qarku Elbasan
  • Përfituesi nga Programi i mbështetjes në Skemën Kombëtare
  • Përfituesi nga Programi i mbështetjes në Skemën Kombëtare, pjesetare të tjerë