Bashkëbisedim me ekselentë të punësuar nga faza e tretë e platformës “Punë të Mbarë”

  • 19/03/2021
  • 10:30-11:00
  • Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë.
  • Ministrja Kushi, ekselentë
  • Ministrja Kushi, ekselentë