Prezantimi i botimit “Posteri Shqiptar”.

  • 23/03/2021
  • 11:00
  • Ministria e Kulturës
  • Ministri i Kulturës.
  • Ministri i Kulturës, të tjerë.