Diskutimi i planit të zhvillimit të zonave të reja pikësore dhe kolektive për rindërtim

  • 18/03/2021
  • Tiranë
  • Ministri i Rindërtimit, të tjerë
  • Ministri i Rindërtimit, të tjerë