Inspektim në kantierët e lagjeve të reja dhe objekteve arsimore

  • 19/03/2021
  • Tiranë
  • Ministri i Rindërtimit, të tjerë
  • Ministri i Rindërtimit, të tjerë