1. Inspektim i ecurisë së Rindërtimit në kantierët e infrastrukturës publike, banesave dhe objekteve arsimore, Bashkia Krujë, njësitë Bubq e Fushëkrujë
  • 14/03/2021
  • Bubq, Fushëkrujë- Bashkia Krujë
  • Kryeministri, Ministri i Rindërtimit, të tjerë
  • Kryeministri, Ministri i Rindërtimit, të tjerë