Inspektim i ecurisë së punimeve në kantieret e lagjeve të reja, Thumanë dhe Kurbin

  • 15/03/2021
  • Bashkia Krujë, Bashkia Kurbin
  • Kryeministri, Ministri i Rindërtimit, të tjerë
  • Kryeministri, Ministri i Rindërtimit, të tjerë