Inspektim i Kryeministrit lidhur me zhvillimin e procesit të vaksinimit

  • 15/03/2021
  • Qarku Lezhë
  • Kryeministri, Të tjerë
  • Kryeministri, Të tjerë