Diskutim mbi bashkëpunim të mundshëm në fushën e arsimit të lartë.

  • 15/03/2021
  • 15:00
  • MASR
  • Ministrja Kushi; Prof. Fabio Pollice (Rektor); Prof. Rossano Adorno (Pedagog).
  • Ministrja Kushi; Prof. Fabio Pollice (Rektor); Prof. Rossano Adorno (Pedagog).