Diskutim për forcimin e bashkëpunimit.

  • 17/03/2021
  • 10:30
  • MASR
  • Ministrja Kushi, Ambasadori Japonez.
  • Ministrja Kushi, Ambasadori Japonez.