Inspektim i Kryeministrit për ecurinë e punimeve në infrastrukturë.

  • 19/03/2021
  • Qarku Berat
  • Kryeministri, Të tjerë
  • Kryeministri, Pjesëmarrës të tjerë