Inspektim i Kryeministrit për ecurinë e punimeve në infrastrukturë.

  • 18/03/2021
  • Qarku Shkodër
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë të stafit
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë të stafit