Inspektim i Kryeministrit lidhur me vazhdimësinë e procesit të vaksinimit.

  • 17/03/2021
  • Qarku Fier
  • Kryeministri, Të tjerë
  • Kryeministri, Të tjerë