Inspektim i Kryeministrit për ecurinë e punimeve në infrastrukturë.

  • 15/03/2021
  • Qarku Lezhë
  • Kryeministri, Të tjerë
  • Kryeministri, Të tjerë