Në mbledhjen e tij të datës 3 mars 2021, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë mori në shqyrtim dhe vendosi:

  • Miratimin e Raportit Vjetor të Bankës së Shqipërisë për vitin 2020
  • 03/03/2021
  • 16:00
  • Banka e Shqipërisë
  • Gent Sejko
  • Gent Sejko, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë