Inspektim i Kryeministrit lidhur me ecurinë e procesit të vaksinimit.

  • 13/03/2021
  • Qarku Tiranë
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë
  • Kryeministri, Pjesëmarrës të tjerë