Inspektim punimesh në rrugën e “Korpusit”, Shkodër.

  • 12/03/2021
  • Shkodër
  • Kryetari i Bashkisë Shkodër, përfaqësues të tjerë
  • Pjesmarrës të tjerë, banorë