Inspektim i Kryeministrit për ecurinë e punimeve infrastrukturore në rindërtim.

  • 14/03/2021
  • Qarku Durrës
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë të stafit
  • Kryeministri, Të tjerë