Në kuadër të monitorimit post programor, në datën 9 mars 2021, Guvernatori Gent Sejko dhe përfaqësues të tjerë të Bankës së Shqipërisë, zhvilluan takimin përmbyllës online me Misionin e FMN-së në Shqipëri të përfaqësuar nga zj. Yan Sun, shefe e Misionit të FMN-së për Shqipërinë.

https://www.bankofalbania.org/Shtypi/Njoftimet_per_shtyp/Guvernatori_Sejko_zhvilloi_nje_mbledhje_me_Misionin_e_FMN-se_per_Shqiperine.html

  • 10/03/2021
  • 16:00
  • Banka e Shqipërisë
  • Guvernatori Gent Sejko; zj. Yan Sun, shefe e Misionit të FMN
  • Guvernatori Gent Sejko, zj. Yan Sun, shefe e Misionit të FMN dhe përfaqësues të tjerë të Bankës së Shqipërisë