Takim me gratë në NJ.A Dajç për 8 Marsin,”Shembulli je ti”.

  • 09/03/2021
  • Nj.A Dajç, Shkodër
  • Kryetari i Bashkisë Shkodër, Pjesmarrës të tjerë
  • Gra të suksesshme në profesion