Inspektim ne Qendren e Digjitalizimit te Trashegimise Kulturore

  • 16/03/2021
  • 11:00
  • QKDTK
  • Ministri i Kulturës.
  • Ministri i Kulturës, të tjerë.