Inspektim i Kryeministrit për zhvillimin e punimeve në Zonen 1/1 dhe Zonen 1/2, Njesia Administrative Laç, Bashkia Kurbin

  • 10/03/2021
  • 11:00
  • Njesia Administrartive Laç, Bashkia Kurbin
  • Kryeministri
  • Kryeministri, Kryetari i Bashkise dhe pjestarë të tjerë