Koncert pa publik

  • 11/03/2021
  • 17:00
  • Holli i TKOBAP
  • Artistet e TKOBAP, Sebastiano Rolli (dirigjent)
  • Artistet e TKOBAP (Shfaqje pa publik)