Vizitë dhe bashkëbisedim i Kryeministrit në disa biznese.

  • 12/03/2021
  • Qarku Tiranë
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë