Bashkëbisedim i Kryeministrit me disa qytetarë lidhur me problematika të ndryshme

  • 11/03/2021
  • Qarku Kukës
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë të stafit
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë të stafit