Inspektim punimesh në rrugën ”Prekaj”, NJA Velipojë, Shkodër.

  • 08/03/2021
  • 14.00
  • NJ.A Velipojë
  • Kryetari i Bashkisë Shkodër, Administratori, Përfaqësues të tjerë
  • Pjesmarrës të tjerë, banorë