Aktivitet me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Gruas.

  • 08/03/2021
  • Salla e Këshillit Bashkiak Shkodër
  • Përfaqësues të Bashkisë, të Këshillit Bashkiak.
  • Pjesmarrës të tjerë