Inspektim per mbarevajtjen e procesit të Skemes se Naftes ne Bujqesi/ Vizite ne subjekte bujqesore.

 

  • 12/03/2021
  • Qarku Gjirokaster
  • Ministri
  • Ministri dhe perfaqesues te Agjensise Rajonale Ekstensionit Bujqesor