Vizita dhe takime me biznese te ndryshme te territorit qe mbulon Bashkia Vore ne lidhje me problematikat dhe veshtiresite qe ato kane gjate punes se tyre.

  • 05/03/2021
  • 15.00 -16.30
  • Territori Bashkise Vore
  • Ministria e Shtetit per Mardheniet me Parlamentin, Kryetari Bashkise Vore dhe antaret e kabinetit te tij
  • Perfaqesues te bizesit dhe qytetare te Vores