Mbjedhje pemë dekorative në oborrin e shkollës At Gjon Karma dhe oborrin e shkollës Zef Jubani në NjA Guri i Zi, Shkodër.

  • 10/03/2021
  • 11.00
  • Shkolla At Gjon Karma dhe shkolla Zef Jubani në NjA Guri i Zi
  • Administratori, Përfaqësues të tjerë
  • Pjesmarrës të tjerë, banorë