Vizitet ne nje sipermarrje bletesh mbeshtetur nga AZHBR, Gjergjan Elbasan

  • 10/03/2021
  • 10:00
  • Gjergjan, Elbasan
  • Kryetari i Bashkise
  • Kryetari i Bashkise, shoqerues te tjere