Takim me te rinj fitues te nje projekti mbi aktivizmin rinor ne vendimmarrjen lokale

  • 10/03/2021
  • 10:30
  • Gjergjan, Elbasan
  • Kryetari i Bashkise, pjesemarresit e tjere
  • Kryetari i Bashkise, pjesemarresit e tjere