Shpërndarje pako ushqimore për familjet në zonat e përmbytura në NjA Dajç.

  • 04/03/2021
  • 15.00
  • Nj.A Dajç, Shkodër
  • Kryetari i Bashkisë Shkodër, Përfaqësues të Qatar Charity, Administratori
  • Pjesmarrës të tjerë, banorë