Inspektim punimesh në blloqet e banimit Europa.

  • 04/03/2021
  • 14.00
  • Blloqet e banimit Europa, Shkodër.
  • Kryetari i Bashkisë Shkodër, Përfaqësues të tjerë
  • Pjesmarrës të tjerë, banorë