INSPEKTIM RIINTEGRIMI I LULISHTEVE NE NJESINE 3 ELBASAN

  • 09/03/2021
  • 10:00
  • Njesia 3 Elbasan
  • Kryetari i Bashkise
  • Kryetari i Bashkise, shoqerues te tjere