Per te promovuar perdorimin e ujit, ne kopshtin shalom, nje grupi femijesh do tju demostrohet se si duhet te kujdesen per burimet ujore dhe si te ruajne ekosistemet.- aktiviteti do te zhvillohet ne dt 19 mars.

  • 19/03/2021
  • 08:30
  • Kopshti Shalom
  • Ada Bedini, Arduen Karagjozi
  • Perfaqesues nga AMBU dhe projekti ADA dhe pjesemarres nga koshpti Shalom